top of page

Tiesňové linky a čísla prvej pomoci

 • Polícia: 158

       Tiesňové číslo polície, na ktoré voláme, keď je ohrozený život, zdravie či majetok nás alebo niekoho iného.

       Policajná linka 158 je bezplatná a je na ňu možné volať z akejkoľvek pevnej či mobilnej telefónnej stanice.

       Polícia je službou pre verejnosť a v prípade linky 158 sa občania stávajú očami a ušami polície.

       Polícia apeluje na všetkých občanov, ktorým aspoň trochu záleží na tom, aby sme spoločne znížili možnosti

       a šance zločincov - využívajte linku 158 vždy, keď sa domnievate, že je páchaný trestný čin.

       Keď zavoláte na telefónnu linku 158, nemali by ste v žiadnom prípade zabudnúť:

 • predstaviť sa,

 • oznámiť miesto, kde sa nachádzate,

 • oznámiť udalosť, ktorá Vás prinútila zavolať,

 • oznámiť telefónne číslo pre prípad spätného overenia oznámenia,

 • odpovedať na doplňujúce otázky,

 • riadiť sa pokynmi a odporúčaniami polície.

       Pri dodržaní týchto zásad Vám bude čo najskôr poskytnutá potrebná pomoc.

       Polícia Vás žiada, aby ste nezneužívali linku 158.

       V tom čase totiž môže niekto skutočne potrebovať našu pomoc.

 • Mestská polícia: 159

 • Integrovaný záchranný systém: 112

       Voláme, ak treba zásah záchranárov, hasičov či policajtov, ide o európske číslo tiesňového volania

 • Zdravotná záchranná služba: 155

       Voláme pri náhlych zmenách zdravia, strate vedomia, bezvedomí, pri problémoch s dýchaním, so srdcom,

       pri infarkte, otrave liekmi, chemikáliami, popáleninách, vážnych úrazoch, krvácaní

 • Hasiči: 150

       Voláme v prípade požiarov, dopravných nehôd

 • Linka záchrany Nadácia reťaz života: 00421 850 111 313

       Voláme v prípade potreby lekárskej rady, napr. v prípade núdze poskytnúť prvú pomoc

 • Detská linka záchrany: 0800 123 232, 0800 121 212, 0820 434 343

 • Linka detskej istoty: LDI UNICEF: 116 111

 • Linka detskej dôvery: 0800 117 878
 • Linka detskej dôvery LIENKA: 0800 112 878

 • Linka detskej pomoci: 0800 100 444

 • Linka pre hľadané deti v celej EÚ: 116 000

 • Linka detskej istoty Slovenského výboru UNICEF: 0800 112 112

 • Linka detskej dôvery: 055/23 47 272

 • Liga za duševné zdravie: 0800 800 566

 • IPčko.sk: internetová poradňa

 • Linka dôvery NEZÁBUDKA: 0850 11 10 22

 • Linka nádeje: 055 644 11 55

 • Bezplatná nonstop linka pre ženy zažívajúce násilie: 0800 212 212 

 • Linka prokuratúry pre ohlásenie domáceho násilia: 0800 300 700 

 • Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi: 0800 800 818

 • Linka UPSVAR pre nahlásenie zneužívania soc. systému a zanedbávania starostlivosti o deti: 0800 191 222

 • Linka dôvery Ministerstva vnútra SR: 02/ 55 57 11 10

 • Linka pomoci fajčiarom: 0850 111 682

 • Linka dôvery pre toxikomanov: 02/547 76 379

 • Linka pomoci pre závislých od alkoholu a drog: 02/53 417 464

 • Linka dôvery pre drogovo záviských: 02/62 246 836

 • Linka pomoci pre závislých hráčov: 0800 800 900

 • Linka pomoci pre ľudí s AIDS: 02/44 454 721

 • Linka dôvery a prevencie AIDS: 02/55 571 110

 • Poruchy elektriny: 0850 111 567 :-)

bottom of page