top of page

Staňte sa naším spolupracovníkom alebo partnerom!

          Rovnako, ako náš Boh, aj my radi spolupracujeme. Uvedomujeme si, že sa navzájom potrebujeme a naše schopnosti, talenty, činnosti a služby sú navzájom poprepájané a dopĺňajú sa. Budeme veľmi radi a vďační, ak s vami budeme môcť byť v užšom kontakte a spolupráci, či už ako s modlitebníkom, ktorý sa pravidelne a s nasadením modlí za túto linku, alebo ako s našou finančnou podporou.

 

          Môžete sa tiež stať spolupracujúcim psychológom, terapeutom, psychiatrom, koučom tejto linky. Znamená to, že zverejnením svojich pracovných kontaktov na stránke Ešte ponúkame umožníte návštevníkom týchto stránok vyhľadať vás a vaše služby.

Participácia a partnerstvo
Ponúkam službu:

Ďakujeme Vám!

bottom of page