Anonymný prieskum Volaj ku mne
arrow&v
1. Odkiaľ ste sa dozvedeli o našej telefonickej modlitebnej linke?
3. Vyskytli sa pred zavolaním nanašu linku prekážky alebo problémy, ktoré vás odrádzali zavolať nám? Ak áno, aké?
5. Ktorá forma služby Volaj ku mne Vám vyhovuje viac?
7. Vyhovoval Vám priebeh telefonickej modlitebnej služby?
9. Boli ste spokojní s kvalitou telefonického spojenia? (možnosť vybrať viac možností)
12. Ak by ste hľadali duchovno-duševnú podporu, čo by ste si radšej zvolili
arrow&v
2. Z akého dôvodu ste sa rozhodli využiť práve telefonickú formu duchovnej podpory a nie inú formu?
6. Ktorá časť dňa je pre Vás najlepšia na využitie našich služieb? (možnosť vybrať viac možností)
8. Teraz poskytujeme službu v rozsahu 15-20 minút. Aký dlhý čas na službu by ste uprednostnili?
10. Čo by ste v budúcnosti privítali na našej telefonickej linke?
11. Považujete telefonickú modlitebnú linku za perspektívnu službu?
Ďakujeme Vám za Váš čas, ochotu a pomoc!

Ďakujeme za odoslanie!