top of page

Pravidelný dar

Modlite sa za nás​

Modlite sa za naše OZ dWell,

za všetkých dobrovoľníkov linky, za operátora pevnej siete a rozvoj celej služby.

Pomôžete nám tým prinášať ovocie Božieho Ducha,

ktoré jediné je trvalé.

Rozprávajte o nás

Povedzte o nás svojim známym. Pozvite ich vyskúšať našu službu. Ak poznáte okolo seba ľudí, ktorí by nám mohli pomôcť linku ďalej rozvíjať, dajte nám o nich vedieť, alebo naopak, dajte vedieť im o nás.

Obdarujte nás

Prispejte finančným darom

na číšlo účtu OZ dWell

SK43 8330 0000 0024 0191 0506 a sami rozhodnite, kde Váš dar bude prinášať ovocie.

Nech je Boh Vašou

odmenou!

bottom of page