top of page

Už si niekedy hľadal azyl?

Aktualizováno: 8. 11. 2022

Je taká stránka, ktorá náhodne generuje biblické verše. Nechcem sa venovať tomu či náhody existujú, alebo či je správne vytrhávať verše z kontextu. Chcem sa venovať veršu, ktorý mi stránka ponúkla:


In you, Lord, I have taken refuge;

let me never be put to shame;

deliver me in your righteousness.

Psalm 31: 1 NIV


Je to druhý verš 31. žalmu a ekumenický preklad nám ponúka toto znenie:


Hospodin, k tebe som sa utiekal,

nech nie som nikdy zahanbený.

Zachráň ma svojou spravodlivosťou!

Žalm 31: 2 SEB


Vlastne by som sa chcela konkrétne venovať jednému slovu z tohto verša, slovu "refuge", čo v našom jazyku znamená útočisko, úkryt. Pri čítaní tohto slova mi okamžite napadla asociácia so slovom refugee - utečenec. A poznáte to, spustila sa lavína ďalších asociácií a myšlienok. O niektoré sa podelím:


Refuge --> refugee - utečenec --> azyl --> ambasáda --> opustené deti utečencov --> pocity absolútnej samoty, niekedy v situáciách výsmechu, zahanbenia alebo úplného strápnenia a hanby, vyhrážok a zastrašovania, nespravodlivého obviňovania a osočovania, ohovárania a ukazovania prstom, z ktorých by som síce veľmi chcela, ale nebolo kam ujsť, nebolo nikoho, kto by do týchto situácií vstúpil, účinne sa ma zastal alebo ma skryl.


Asi ste to zažili tiež, možno v situáciách so súrodencami, rodičmi, spolužiakmi, učiteľmi... Ako dieťa som v takých situáciách túžila, aby sa objavil niekto, záchranca s Arabeliným plášťom, ktorý by ma skryl a zmizli by sme nepriateľom z pohľadu aj dohľadu.


A potom do všetkého vstúpil Otec,

"...a ukázal mi veľkňaza Jošuu, ktorý stál pred Hospodinovým anjelom. Po jeho pravici stál satan, aby na neho žaloval. (por. Jób 1,6-12; 2,1-7; Zj 12,10) Hospodin povedal satanovi: „Nech ťa Hospodin pokarhá, satan! Nech ťa pokarhá Hospodin, ktorý si vyvolil Jeruzalem! Či on nie je obhorok, vytrhnutý z ohňa?“ (Am 4,11) Jošua bol oblečený v špinavom odeve a stál pred anjelom. Tým, čo stáli pred ním, odvetil: „Vyzlečte mu špinavý odev!“ Jemu povedal: „Pozri, sňal som z teba tvoju vinu, aby som ťa obliekol do slávnostného rúcha!“ (Iz 6,7; 61,3; Zj 19,8) Potom povedal: „Položte mu na hlavu čistý turban!“ Vtedy mu položili na hlavu čistý turban a obliekli ho do šiat; Hospodinov anjel pritom stál. (Lv 8,7-9) Hospodinov anjel prisvedčil Jošuovi: „Takto hovorí Hospodin zástupov:


...umožním ti prístup medzi tých, čo tu stoja. Zach 3:1-7


A sľub splnil v Pánovi, Ježišovi:


Keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho Syna, držme sa vyznania. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by s nami nemohol súcitiť v našich slabostiach, ale veľkňaza, ktorý vo všetkom prešiel skúškami podobne ako my, avšak bez hriechu. Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas.

Hebr 4:14-16


Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej veľkej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre svoje priestupky mŕtvi, oživil nás s Kristom — milosťou ste spasení! — spolu s ním nás vzkriesil a spolu s ním nás uviedol na nebeský trón v Kristovi Ježišovi, aby sa ukázalo v nadchádzajúcich vekoch, aké nesmierne bohatstvo milosti je v jeho dobrote voči nám v Kristovi Ježišovi.

Ef 2:4-7


Moja odpoveď na to, čo pre mňa robí, je skrytá aj v tomto žalme a tejto piesni.


Čo dnes urobil náš Otec pre Teba?

Čo Ti hovorí?

Aká je Tvoja odpoveď?

Určite sa o ňu podeľ s Otcom a ak chceš, môžeš aj s nami, tu v komentároch...

21 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page