top of page

Duch je kľúč

Aktualizováno: 8. 5. 2023

Vitajte, priatelia!


Určite ste už počuli, že "v šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta menom Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi menom Jozef, z domu Dávida. Meno panny bolo Mária. Keď vošiel k nej, povedal: „Raduj sa, milosti plná! Pán s tebou.“ Ona sa zarazila nad jeho rečou a rozmýšľala, čo je to za pozdrav. Anjel pokračoval: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Hľa, počneš, porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký. Bude sa volať synom Najvyššieho a Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida. Bude kraľovať nad Jákobovým domom naveky a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária odpovedala anjelovi: „Ako sa to stane? Veď ja nepoznám muža.“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a zatôni ťa moc Najvyššieho, a preto aj dieťa bude sväté a bude nazvané ‚Boží Syn‘. Pozri, aj tvoja príbuzná Alžbeta, ktorú pokladali za neplodnú, počala vo svojej starobe syna a je už v šiestom mesiaci, aj keď o nej hovorili, že je neplodná, lebo u Boha nič nie je nemožné.“ Na to Mária odpovedala: „Som služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ A anjel od nej odišiel. Lukáš 1:26‭-‬38 SEBDTGabriel je anjel, ktorého nebeský Otec zvykne posielať k nám, ľuďom, aby oznámil niečo dôležité, čo plánuje v našich životoch urobiť. Pannu Máriu oboznámil s plánmi Svätého Ducha. Oznámil jej, že ak s tým bude súhlasiť, už o chvíľu sa s Ním stretne, zostúpi na ňu a spôsobí, že v nej zázrakom začne rásť dieťa, Boží Syn Ježiš.

Počatie bez muža je aj v dnešných časoch nemožné. Ale potom, čo Ježiš poslal Svätého Ducha k nám na zem, stretnutia s Ním už viac nie sú zriedkavé a nie sú ani iba pre privilegovanú skupinu ľudí. Každý kto po tom túži, môže Ním byť naplnený. Je pripravený naplniť a napĺňať Ťa tak, ako je šprintér na štartovacej čiare pripravený vybehnúť na signál pištole.


Mária sa nepýtala anjela, ČI, ale AKO sa stane to, čo Otec sľúbil, Možno sa nachádzaš v zložitej situácii, náročných okolnostiach, pripomínaš si Božie prisľúbenia, a aj v Tebe sa vynárajú otázky podobné tej Máriinej: "Ako, Otec, naplníš svoje prisľúbenia v mojom živote?

Božia odpoveď znie: Ak dovolíš, nechám, nech na Teba zostúpi Svätý Duch a zatieni Ťa moja moc.


Zamysli sa: Svätý Duch dokázal urobiť nemožné, nové a neslýchané veci v živote Panny Márie, pretože mu to dovolila. Aké zázraky má pripravené pre Teba, Tvoju situáciu, Tvoje životné okolnosti, keď Mu dovolíš zatieniť Ťa mocou Jeho prítomnosti?


Ak chceš, obráť sa teraz na Svätého Ducha a popros Ho:

Drahý Svätý Duch, súhlasím s tým, aby si na mňa zostúpil. Zatieň a naplň ma svojou prítomnosťou a mocou. Tak ako si vniesol svoj život do Márie, vnes prítomnosť živého Ježiša dnes do mňa, do môjho života, do každej, aj nevyriešiteľnej situácie a okolnosti. Dôverujem Ti. Ty máš pre môj život len tie najlepšie plány. Viem, že dokončíš dielo, ktoré si vo mne začal a teším sa na to, ako sa to stane. Amen.


48 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page