top of page

Vaše najčastejšie otázky

Ako vznikla myšlienka modlitebnej linky?

Pondelok, 26. október 2020

​​

Myšlienka modlitebnej linky

vznikla počas modlitby

a po mnohých rozhovoroch

s ľuďmi mnohých profesií

s  bohatými skúsenosťami.

Čo je to modlitba príhovoru?

Pondelok, 26. október 2020

Modlitbou príhovoru rozumieme príhovor za špecifické potreby volajúceho. Môžu byť duchovné, materiálne...

Ako prebieha modlitba cez telefón?

Utorok, 27. október 2020

​​

Po úvodnom pozdrave a predstavení nám prednesiete svoj modlitebný predmet, ktorý v spoločnej modlitbe predostrieme Bohu

Jazykové okienko používaných pojmov

Utorok, 27. október 2020

​​

Modlitba - rozhovor s Bohom

Modlitebník človek, ktorý sa modlí - rozpráva s Bohom vo Svätom Duchu a v mene Pána Ježiša Krista

Aké sú tarify volaní
na naše telefónne čísla?

Piatok, 28. máj 2021

​​

Obe telefónne čísla sú čísla pevnej linky. Ceny za volania na našu linku sú spoplatnené ako volania do pevných sietí. Služba modlitby spoplatnená nie je.

Dovolám sa vždy tým istým modlitebníkom?

Piatok, 28. máj 2021

​​

Dvojice dobrovoľníkov ani služby však nie sú stabilne určené, preto je možné, že ak nám opäť zavoláte, spoznáte ďalších našich modlitebníkov.

Ako vás môžeme
podporiť?

Utorok, 8. jún 2021

​​

Vaše ♥ podporiť nás si veľmi ceníme. Podporiť nás môžete  modlitebne, zdieľaním a finančne. Nech vás Otec odmení a požehná 100-násobne.

> Čítať viac
> Čítať viac
> Čítať viac
bottom of page