top of page

Vaše svedectvá a odozvy

Vážení volajúci,

          ďakujeme za vaše svedectvá o vypočutých modlitbách, ktoré nám posielate. Tešíme sa, že spolu s vami môžeme oslavovať dobrého Otca za vaše skúsenosti s načúvajúcim Bohom, ktorý svoju lásku prejavuje tým, že Ježiš pre nás uvoľnil a otvoril cestu pred Boží trón. Neprestávajme vytrvalo a s dôverou predstupovať pred trón Jeho milosti, kde pre nás pripravil milosť, lásku a pomoc v pravom čase.

          Ďakujeme Vám tiež za vašu odozvu na službu modlitebnej linky, ktorú nám posielate, zvlášť za tú konštruktívnu. Veľmi nám tým pomáhate rozumieť vašim potrebám a rozvíjať sa.

Modlili sme sa spolu za to, aby môj manžel našiel prácu. Ešte počas modliteb mi manžel volal, že mu volal  človek, ktorý mu ponúkol prácu, po ktorej túžil. Po všetkej márnej námahe, hľadaní a doprosovaní sa zažil, že ho zamestnávateľ sám vyhľadal a prácu mu sám ponúkol.

- Alena, 55

"

"

Pri modlitbe som pocítila neskutočný pokoj a uvoľnenie

zo strachov a duševného napätia

a tlakov. Aj keď sa môj zdravotný problém hneď nevyriešil, no určite mi modlitby pomohli veľmi v tom, že ma posilnili a povzbudili vykročiť s vierou ďalej. Veľmi Vám ďakujem!

- Veroni

"

"

Modlili sme sa za pomoc pre môjho syna, ktorý sa pokúsil o sebevraždu. Chválim Boha, že ho toto pokušenie opustilo.

"

"

- Jarmila, 60

Prežila som podporu, pochopenie, že niekto za mnou stojí. Vnímala som Božiu lásku, citlivosť zo strany modlitebníkov.

"

"

- Nemenovaná

Počas môjho prvého stretnutia  som vnímala veľkú empatiu, hlboký záujem a súcit, ktorý pramení zo života s Pánom. Rada by som pokračovala v poradenstve Ďakujem. 

"

"

- Nemenovaná

Je úžasné, čo nebeský Otec dokázal urobiť v mojom srdci a živote napriek krátkosti času. Ďakujem za vašu službu a počúvajúce uši.

"

"

- Zuzana, 42

Ďakujem, že ste sa modlili za uzdravennie mojich nôh. Veľmi sa mi uľavilo, že na to nie som sama a vďaka modlitbám som nielen oveľa pokojnejšia, ale syndróm nepokojných nôh sa už neobjavil. Sláva Bohu!

"

"

- Mária, 34

Služba samotná,  privítanie. Blízkosť, modlitba, príhovor, žehnanie prebiehali presne akurát. Bez zbytočných kudrliniek, v láske, porozumení aj tomu, čo ma pálilo.

"

"

- Michaela

Prístup modlitebníčok bol veľmi fajn, prvotná nervozita hneď opadla. Bola som spokojná s prístupom aj celým priebehom.

"

"

- Nemenovaná
bottom of page