top of page

Kto sme?

Sme zoskupenie ľudí rôznych kresťanských denominácií a generácií, ktorí poznávajú a zažívajú vplyv vzťahu

s Pánom, Bohom, Jeho moc a moc modlitieb vo svojich životoch.

Našli sme osobný vzťah s Bohom skrze vieru v Ježiša Krista, Bohom poslaného Pána a Mesiáša. Naším základom je Biblia a Božie slovo, ktoré je Duch a dáva Život. Učíme sa chodiť s Bohom uprostred každodenných výziev a zápasov a sme vďační za možnosť sprostredkovať druhým to, čo sami zakusujeme - Božiu prítomnosť, lásku, prijatie, útechu, starostlivosť a moc. Hľadáme Božie myšlienky a cesty a záleží nám na tom, aby sme v našich životoch vytvárali priestor pre to, čo chce Boh vykonať v nás a cez nás.

Sme veľmi povzbudení listom Hebr 4:16, aby sme s dôverou predstupovali pred nášho Otca a nachádzali

u Neho milosť a pomoc v pravom čase. Radi sa pred Jeho tvár postavíme spolu s Vami.

Ako dobrovoľníci si uvedomujeme, že sme ľudia, ktorí napriek všetkej snahe môžu pochybiť. Takisto sa môže stať, že sa nebudete stotožňovať so všetkým, čo počas modlitby zaznie. Preto vás, vzácni volajúci, prosíme, aby ste sa riadili radou apoštola Pavla z 1. listu Tesaloničanom 5:19-21: Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte, ale všetko skúmajte; dobrého sa držte! A modlíme sa, aby ste sami rozlíšili a zobrali si z našej služby iba to, čo vám prinesie pokoj a Boží život.

Naša misia

V tomto náročnom období,

keď na celú spoločnosť dolieha strach a obavy o budúcnosť, túžime po tom, aby ľudia mohli naplno využiť dostupnosť nielen psychickej

a fyzickej, ale aj duchovnej podpory a pomoci.

Telefonická modlitebná linka Jer 33:3 je takýmto nástrojom, ponúka základnú službu modlitby príhovoru a v prípade potreby aj ďalšie profesionálne služby odborníkov.

Náš tím

Mgr. Jana Vyskočil

Psychologička a supervízorka

Ing. Arch. Helga Pavelková

Služba modlitby

MUDr. Adriana Šitinová

Služba modlitby

MUDr. Martina Paulinyová

Detská psychiatrička, školiteľka

Ing. Miroslava Lacová, DiS

Služba modlitby

Mgr. Mária Urbancová

Služba modlitby

Mgr. Zuzana Šerá

Služba modlitby

Naša vízia

Túžime vidieť každého človeka

zakoreneného v dôvernom vzťahu s Bohom, plného nádeje a Svätého Ducha, prepojeného kráľovskými vzťahmi s ľuďmi, plného vďačnosti za každý prejav Božej lásky a moci

v jeho živote.

bottom of page