Modlitebná linka je a nie je

Modlitebná linka je

služba modlitby príhovoru, ktorú by sme mohli nazvať aj modlitebná služba prvej pomoci. Na našej dobrovoľníckej linke získate na 15-20 minút hneď dvoch modlitebných partnerov, ktorí sa s Vami budú radi prihovárať za akúkoľvek potrebu, problém, životnú okolnosť či situáciu. V prípade potreby sme schopní poskytnúť ďalšie, špecifickejšie služby ďalších odborníkov a profesií.

Prečo služba príhovoru

Vychádzame zo skúsenosti dôvery voči Bohu a jeho prísľubom, že je vždy prítomný tam, kde sa 2-3 zídu

v Jeho mene, vždy nás počuje, keď sa s Ním rozprávame, má moc vykonať a aj sa deje to, za čo sa modlíme

a o čo ho prosíme v súlade s Jeho vôľou. Veríme, že modlitba je rozhodujúca vo vzťahu s Bohom

a významne prispieva k prežitiu vyrovnaného a plného života. Veríme, že je kanálom, skrze ktorý priamo od Otca prichádza Jeho slovo, nádej, povzbudenie, útecha a pomoc.

Modlitebná linka nie je

modlitebným a duchovným poradenstvom či vedením, ani službou vnútorného uzdravenia a vyslobodenia, ani exorcizmom, hoci môže priniesť volajúcemu človeku rovnaké ovocie. V prípade potreby či Vášho záujmu vám tieto služby radi sprostredkujeme. Modlitebná linka tiež nie je psychologickou poradňou, linkou dôvery, či intervenčnou krízovou linkou. V prípade že potrebujete tento druh služieb, zavolajte prosím na niektoré z čísel uvedených na tejto stránke.

Komu je služba určená

Modlitebná linka je určená všetkým bez rozdielu,
ktorí nám dovolia prihovárať sa za nich
k nebeskému Otcovi v mene Pána,
Ježiša Krista vo Svätom Duchu.