top of page

Ponúkame Vám

          Spolupracujeme s organizáciami a odborníkmi, ktorí sa budú usilovať rozumieť Vám nielen po duševnej stránke, ale aj po duchovnej. Trváme na spolupráci viacerých profesií pri riešení Vašich problémov tak, aby každý zažil ten druh pomoci, ktorý naozaj potrebuje a prinesie reálnu zmenu.

          Vážení, ktorí stojíte v službe v prospech duchovného a duševného zdravia ľudí, ak chcete poslúžiť aj volajúcim a návštevníkom týchto stránok a pridať sa ku kolegom nižšie. Kontaktovať nás môžete na tomto linku.

Poradenstvo
Psychológovia
  • Miesto práve pre Vás a Vašu službu

Psychiatri
  • Miesto práve pre Vás a Vašu službu

Služba vyslobodenia
​Terapeuti
Kňazi a exorcisti
  • Miesto práve pre Vás a Vašu službu

Spoločenstvá
  • Miesto práve pre Vás a Vašu službu

Charitatívne centrá
  • Miesto práve pre Vás a Vašu službu

Články a zdroje
bottom of page