top of page

Konkludentný súhlas volajúceho

Telefonátom na číslo modlitebnej linky súhlasíte s tým, že​

modlitebná linka je služba modlitby príhovoru, na ktorej získate dvoch modlitebných partnerov na dobu 15-20 minút, ktorí sa s vami budú radi prihovárať za akúkoľvek potrebu, problém, životnú okolnosť či situáciu, či už Vašu osobnú, alebo Vašich blízkych.

Na druhej strane, modlitebná linka nie je služba poradenstva, vnútorného uzdravenia, ani oslobodenia alebo exorcizmus, ale v prípade vašej potreby sme schopní a ochotní sprostredkovať ďalšie, špecifické služby odborníkov aj z radov kresťanov.

Počas telefonátu sa naši dobrovoľníci riadia etickým kódexom. Prosíme Vás, aby ste mu tiež venovali pozornosť a rešpektovali jeho obsah.

Za posúdenie a rozlíšenie všetkého, čo počas telefonátu zaznelo, nesiete plnú zodpovednosť v súlade s radou apoštola Pavla: Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte, ale všetko skúmajte; dobrého sa držte! 1 Tes 5:19-21. Veríme, že Duch svätý Vám pomôže rozlíšiť a v slobode si osvojiť z našej služby iba to, čo vám prinesie pokoj a Boží život.

bottom of page