VOLAJ V STREDU
OD 18:00-21:00

0333 030 333

Vitajte na stránkach telefonickej modlitebnej linky!

V tomto náročnom období, keď na naše rodiny, spoločenstvá a celú spoločenosť dolieha strach a obavy o budúcnosť, v našom občianskom združení dWell zvlášť vnímame Božiu túžbu starať sa o potreby všetkých ľudí, ktorých stvoril. Každého jedného z nás osobne a bezpodmienečne miluje Otcovskou láskou.

Oceňujeme existenciu psychologických poradní, liniek dôvery a podobných projektov, a radi by sme túto sféru služieb obohatili

o ďalší rozmer. Túžime po tom, aby ľudia mohli naplno využiť dostupnosť nielen psychickej a fyzickej,

ale aj duchovnej podpory a pomoci.

 

Preto ponúkame a sprostredkovávame ľuďom službu modlitby príhovoru prostredníctvom telefonického spojenia.

Nie sme stvorení na to byť odkázaní zostávať v beznádeji a bezmocnosti, osamotení a izolácii, bez kontaktu s Bohom

a blížnymi, bez našej vzájomnej pomoci.

Linka je otvorená každému, kto rád prijme modlitbu, počas ktorej sa modlíme k Bohu Otcovi v mene Ježiša Krista vo Svätom Duchu. Pozývame a povzbudzujeme vás do novej skúsenosti, aj keď sa nepovažujete za veriacich.

Zavolajte nám priamo na číslo 0333 030 333, na ktorom nás zastihnete každú stredu v čase od 18:00 do 21:00 alebo si čas modlitby rezervujte online. Tešíme sa na vás!

 
 

Modlitebná linka je a nie je

Modlitebná linka je
Prečo služba príhovoru
Modlitebná linka nie je

služba modlitby príhovoru, ktorú by sme mohli nazvať aj modlitebná služba prvej pomoci. Na našej dobrovoľníckej linke získate na 15-20 minút hneď dvoch modlitebných partnerov, ktorí sa s Vami budú radi prihovárať za akúkoľvek potrebu, problém, životnú okolnosť či situáciu. V prípade potreby sme schopní poskytnúť ďalšie, špecifickejšie služby ďalších odborníkov a profesií.

Vychádzame zo skúsenosti dôvery voči Bohu a jeho prísľubom, že je vždy prítomný tam, kde sa 2-3 zídu v Jeho mene, vždy nás počuje, keď sa s Ním rozprávame, má moc vykonať a aj sa deje to, za čo sa modlíme a o čo ho prosíme v súlade s Jeho vôľou. Veríme, že modlitba je rozhodujúca vo vzťahu s Bohom a významne prispieva k prežitiu vyrovnaného a plného života. Veríme, že je kanálom, skrze ktorý priamo od Otca prichádza Jeho slovo, nádej, povzbudenie, útecha a pomoc.

modlitebným a duchovným poradenstvom či vedením, ani službou vnútorného uzdravenia a vyslobodenia, ani exorcizmom, hoci môže priniesť volajúcemu človeku rovnaké ovocie. V prípade potreby či Vášho záujmu vám tieto služby radi sprostredkujeme. Modlitebná linka tiež nie je psychologickou poradňou, linkou dôvery, či intervenčnou krízovou linkou. V prípade že potrebujete tento druh služieb, zavolajte prosím na niektoré z čísel uvedených na tejto stránke.

Komu je služba určená

 
Modlitebná linka je určená všetkým bez rozdielu, ktorí nám dovolia prihovárať sa za nich
k nebeskému Otcovi v mene Pána, Ježiša Krista vo Svätom Duchu.
Ďalšie vaše najčastejšie otázky
Ako vznikla myšlienka modlitebnej linky?

Pondelok, 26. október 2020

​​

Myšlienka modlitebnej linky

vznikla počas modlitby

a po mnohých rozhovoroch

s ľuďmi mnohých profesií

s  bohatými skúsenosťami.

Čo je to modlitba príhovoru?

Pondelok, 26. október 2020

Modlitbou príhovoru rozumieme príhovor za špecifické potreby volajúceho. Môžu byť duchovné, materiálne...

Ako prebieha modlitba cez telefón?

Utorok, 27. október 2020

​​

Po úvodnom pozdrave a predstavení nám prednesiete svoj modlitebný predmet, ktorý v spoločnej modlitbe predostrieme Bohu

Jazykové okienko používaných pojmov

Utorok, 27. október 2020

​​

Modlitba - rozhovor s Bohom

Modlitebník človek, ktorý sa modlí - rozpráva s Bohom vo Svätom Duchu a v mene Pána Ježiša Krista

Aké sú tarify volaní
na naše telefónne čísla?

Piatok, 28. máj 2021

​​

Obe telefónne čísla sú čísla pevnej linky. Ceny za volania na našu linku sú spoplatnené ako volania do pevných sietí. Služba modlitby spoplatnená nie je.

> Čítať viac
Dovolám sa vždy tým istým modlitebníkom?

Piatok, 28. máj 2021

​​

Dvojice dobrovoľníkov ani služby však nie sú stabilne určené, preto je možné, že ak nám opäť zavoláte, spoznáte ďalších našich modlitebníkov.

> Čítať viac
Ako vás môžeme
podporiť?

Utorok, 8. jún 2021

​​

Vaše ♥ podporiť nás si veľmi ceníme. Podporiť nás môžete  modlitebne, zdieľaním a finančne. Nech vás Otec odmení a požehná 100-násobne.

> Čítať viac
Modlite sa za nás

Modlite sa za naše OZ dWell, všetkých dobrovoľníkov linky, za operátora pevnej siete a rozvoj celej modlitebnej linky. Pomôžete nám prinášať ovocie Božieho Ducha, ktoré jediné je trvalé.

Obdarujte nás

Darujte nám 2% dane alebo prispejte finančným darom na číšlo účtu

SK43 8330 0000 0024 0191 0506

a sami rozhodnite, kde Váš dar bude prinášať ovocie.

Rozprávajte o nás

Povedzte o nás svojim priateľom

a známym, pozvite ich vyskúšať našu službu. Dajte nám vedieť o tých, ktorí by mohli byť našimi budúcimi kolegami, alebo naopak, dajte vedieť im o nás.

V roku 2021 nás finančne podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.
Ďakujeme!

Podporte nás