top of page

Máš záujem stať sa dobrovoľníkom alebo naším spolupracovníkom a partnerom?

          Volaj ku mne je telefonická modlitebná linka špeciálne zameraná na duchovnú podporu volajúcich zriadená OZ dWell v roku 2021. Našu službu chceme poskytovať v čo najvyššej kvalite s čo najlepším prístupom a profesionalitou. Hľadáme vás, ochotných modlitebníkov - dobrovoľníkov, ale aj spolupracujúcich psychológov, terapeutov, psychiatrov, koučov, ktorí ste pripravení spolupracovať v prospech duchovného a duševného zdravia našich blížnych, hoci v tejto chvíli túto službu ponúkame aj vám. Vy ste tí, ktorí stoja v boji v prvej línii a zaslúžite si našu vďaku, rešpekt a modlitebnú podporu. Zároveň je tu pre vás možnosť pomáhať ľuďom a ponúkať svoje služby aj prostredníctvom našej webovej stránky.

          Ako pracovníci modlitebnej linky budeme v kontakte s ľuďmi v situáciách a okolnostiach, v ktorých im máme šancu vytvoriť priestor na rozhovor s Bohom a byť im modlitebnou oporou a pomocou. Vďaka dostupnosti našej linky cez telefón im budeme môcť byť časom nablízku v akejkoľvek náročnej situácii. Budeme radi, ak sa stanete dobrovoľníkmi, partnermi či spolupracovníkmi modlitebnej linky. Ďakujeme Vám za za ochotu pomáhať.

          Tešíme sa na spoluprácu!

bottom of page