top of page

Máš záujem stať sa dobrovoľníkom alebo naším spolupracovníkom a partnerom?

          OZ dWell zriaďuje úplne novú telefonickú modlitebnú linku špeciálne zameranú

na duchovnú podporu volajúcich. Našu službu chceme poskytovať v čo najvyššej kvalite

s čo najlepším prístupom a profesionalitou. Hľadáme vás, ochotných modlitebníkov - dobrovoľníkov, ale aj spolupracujúcich psychológov, terapeutov, psychiatrov, koučov,

ktorí ste pripravení spolupracovať v prospech duchovného a duševného zdravia našich blížnych, hoci v tejto chvíli túto službu ponúkame práve vám. Aj vy ste tí, ktorí stoja v prvej línii v boji

v období Covid-19 a zaslúžite si našu vďaku, rešpekt a modlitebnú podporu. Zároveň je tu pre vás možnosť pomáhať ľuďom a ponúkať svoje služby aj prostredníctvom našej webovej stránky.

          Ako pracovníci modlitebnej linky budeme v kontakte s ľuďmi v situáciách a okolnostiach, v ktorých im máme šancu vytvoriť priestor na rozhovor s Bohom a byť im modlitebnou oporou a pomocou. Vďaka dostupnosti našej linky cez telefón im budeme môcť byť časom nablízku v akejkoľvek náročnej situácii. Je to pre nás všetkých príležitosť prispieť k tomu, aby sme toto náročné obdobie zvládali

v čo najväčšej stabilite. Budeme radi, ak sa stanete dobrovoľníkmi, partnermi či spolupracovníkmi modlitebnej linky.

Ďakujeme Vám za za ochotu pomáhať.

          Tešíme sa na spoluprácu!

bottom of page