top of page

 

 

Vitajte na stránke s podmienkami použivania a ochrany súkromia.

Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov

 • v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon o ochrane osobných údajov”)

 

Aké osobné údaje spracovávame

 • vaše meno a priezvisko

 • e-mailovú a poštovú adresu

 • telefónne číslo

 • osobné či pracovné kontaktné údaje dôležité pre poskytovanie služieb a poriadané podujatia

 

Za akým účelom osobné údaje spracovávame

 • poskytujeme Vám službu modlitby príhovoru

 • informujeme o našich aktivitách a propagujeme ich prostredníctvom e-mailov

 • v každom nami zaslanom e-maile sa môžete odhlásiť

 • komunikujeme s našimi podporovateľmi, darcami aj tými, ktorí majú záujem o našu činnosť

 • kvôli správe našich webových stránok a našim účtom na sociálnych sieťach

 

Používanie webových stránok a cookies

 • na stránke Volaj ku mne používame cookies

 • poskytujú informácie o základných štatistikách návštevnosti

 • neumožňujú nám Vašu konkrétnu identifikáciu

 

Doba používania osobných údajov

 • osobné údaje uchovávame po dobu poskytovania našich služieb podľa platných právnych predpisov

 • pri zasielaní informačných emailových správ po dobu do odvolania súhlasu so zasielaním

 

Vaše osobné údaje chránime

 • aby nedošlo k ich úniku alebo zneužitiu

 • používaním hesla a majú k nim prístup len vybraní pracovníci

 • svoj odber a súhlas môžete kedykoľvek zrušiť prostredníctvom e-mailu

 • niektoré osobné údaje, fotografie a videá zverejňujeme, ak to bolo dohodnuté zmluvne alebo pri registrácii na podujatia, na webových stránkach, sociálnych sieťach alebo našich profiloch, na webových stránkach a sociálnych sieťach našich partnerov a v masovokomunikačných médiách

 • účelom zverejňovania je informovanie donorov, dobrovoľníkov, členov a partnerov o našich aktivitách a pre získavanie podpory pre našu činnosť

Vaše práva

 • právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa vás osobne

 • právo na opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov

 • právo na vymazanie osobných údajov, ak uplynul účel spracúvania, ak bol odvolaný súhlas (v prípade spracúvania na základe súhlasu), ak neboli údaje spracúvané zákonným spôsobom alebo ak to vyžaduje zákon

 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

 • právo na prenosnosť osobných údajov

 • právo namietať spracúvanie osobných údajov

 • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať

 • právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR

bottom of page