top of page

Konkludentný súhlas dobrovoľníka

Ako dobrovoľník modlitebnej linky súhlasíte s tým, že​

 

modlitebná linka je služba modlitby príhovoru, na ktorej sa stávate modlitebným partnerom volajúcemu na dobu 15-20 minúť, s ktorým sa budete prihovárať za akúkoľvek potrebu, problém, životnú okolnosť či situáciu.

modlitebná linka nie je služba poradenstva, vnútorného uzdravenia, ani oslobodenia alebo exorcizmus, a preto ako dobrovoľníci služby tohto charakteru neposkytujeme, ale v prípade potreby sme schopní a ochotní volajúcemu sprostredkovať tieto špecifické služby spolupracujúcich odborníkov z radov kresťanov uvedených na našich stránkach. 

Ako dobrovoľník ste plne zodpovedný za vykonávanie služby v súlade s hodnotami a podmienkami

modlitebnej linky Volaj ku mne a Etickým kódexom dobrovoľníka.

Odporúčanie vedúceho

je dôležitou súčasťou a podmienkou služby,

 

je vyjadrením dôvery a plnej podpory vedúceho Vášho cirkevného zhromaždenia a celého vášho spoločenstva. Preto ho, prosíme, nezabudnite spolu s konkludentným súhlasom vyplnené a podpísané pripojiť k formuláru pre dobrovoľníkov. Ďakujeme! 

Plagátik

na Vašu nástenku, alebo pre vašich príbuzných, priateľov a známych

 

je jednoduchý spôsob, ako mať informáciu o našej modlitebnej linke poruke a posunúť ju ďalej. Ďakujeme!

bottom of page