"

"

Volaj ku mne a odpoviem Ti

a oznámim Ti veľké,

nevystihnuteľné veci,

o ktorých nevieš.

Vitajte na stránkach telefonickej modlitebnej linky!

V tomto náročnom období, keď na naše rodiny, spoločenstvá a celú spoločenosť dolieha strach a obavy o budúcnosť, zvlášť vnímame Božiu túžbu starať sa o potreby všetkých ľudí, ktorých stvoril. Každého jedného z nás osobne a bezpodmienečne miluje Otcovskou láskou.

Oceňujeme existenciu liniek dôvery a podobných dobrovoľníckych projektov, a radi by sme túto sféru služieb obohatili

o ďalší rozmer. Túžime po tom, aby ľudia mohli naplno využiť dostupnosť nielen psychickej a fyzickej,

ale aj duchovnej podpory a pomoci.

 

Preto ponúkame a sprostredkovávame ľuďom službu modlitby príhovoru prostredníctvom telefonického spojenia.

Nie sme stvorení na to byť odkázaní zostávať v beznádeji a bezmocnosti, osamotení a izolácii, bez kontaktu s Bohom

a Božím ľudom, bez našej vzájomnej pomoci.

Linka je otvoréná každému, kto rád prijme modlitbu, počas ktorej sa modlíme k Bohu Otcovi v mene Ježiša Krista vo Svätom Duchu. Pozývame a povzbudzjeme vás do novej skúsenosti, aj keď sa nepovažujete za veriacich.

Na čísle 0333 030 333 nás zastihnete každú stredu v čase od 18:00 do 20:00. Čas modlitby si môžete rezervovať najneskôr 12 hodín pred termínom. Tešíme sa na vás!

Vaše najčastejšie otázky
Ako vznikla myšlienka modlitebnej linky?

Pondelok, 26. október 2020

​​

Myšlienka modlitebnej linky

vznikla počas modlitby

a po mnohých rozhovoroch

s ľuďmi mnohých profesií

s  bohatými skúsenosťami.

Čo je to modlitba príhovoru?

Pondelok, 26. október 2020

Modlitbou príhovoru rozumieme príhovor za špecifické potreby volajúceho. Môžu byť duchovné, materiálne...

Ako prebieha modlitba cez telefón?

Utorok, 27. október 2020

​​

Po úvodnom pozdrave a predstavení nám prednesiete svoj modlitebný predmet, ktorý v spoločnej modlitbe predostrieme Bohu

Jazykové okienko používaných pojmov

Utorok, 27. október 2020

​​

Modlitba - rozhovor s Bohom

Modlitebník človek, ktorý sa modlí - rozpráva s Bohom vo Svätom Duchu a v mene Pána Ježiša Krista

Test-číslo:

02/700 18 402

Napíšte nám:

kontakt@volajkumne.com

OZ dWell

+421 904 391 243

© 2020 Volaj ku mne!