VOLAJ NA 0333 030 333

PRIAME VOLANIA BEZ REZERVÁCIE

STREDA 18:00 - 20:00

Vitajte na stránkach telefonickej modlitebnej linky!

V tomto náročnom období, keď na naše rodiny, spoločenstvá a celú spoločenosť dolieha strach a obavy o budúcnosť, zvlášť vnímame Božiu túžbu starať sa o potreby všetkých ľudí, ktorých stvoril. Každého jedného z nás osobne a bezpodmienečne miluje Otcovskou láskou.

Oceňujeme existenciu liniek dôvery a podobných dobrovoľníckych projektov, a radi by sme túto sféru služieb obohatili

o ďalší rozmer. Túžime po tom, aby ľudia mohli naplno využiť dostupnosť nielen psychickej a fyzickej,

ale aj duchovnej podpory a pomoci.

 

Preto ponúkame a sprostredkovávame ľuďom službu modlitby príhovoru prostredníctvom telefonického spojenia.

Nie sme stvorení na to byť odkázaní zostávať v beznádeji a bezmocnosti, osamotení a izolácii, bez kontaktu s Bohom

a Božím ľudom, bez našej vzájomnej pomoci.

Linka je otvoréná každému, kto rád prijme modlitbu, počas ktorej sa modlíme k Bohu Otcovi v mene Ježiša Krista vo Svätom Duchu. Pozývame a povzbudzjeme vás do novej skúsenosti, aj keď sa nepovažujete za veriacich.

Zavolajte nám priamo na číslo 0333 030 333, na ktorom nás zastihnete každú stredu v čase od 18:00 do 20:00.

Alebo si čas modlitby môžete rezervovať kedykoľvek, najneskôr však 2 hodiny pred ponúkaným termínom.

Tešíme sa na vás!

Vaše najčastejšie otázky
Ako vznikla myšlienka modlitebnej linky?

Pondelok, 26. október 2020

​​

Myšlienka modlitebnej linky

vznikla počas modlitby

a po mnohých rozhovoroch

s ľuďmi mnohých profesií

s  bohatými skúsenosťami.

Čo je to modlitba príhovoru?

Pondelok, 26. október 2020

Modlitbou príhovoru rozumieme príhovor za špecifické potreby volajúceho. Môžu byť duchovné, materiálne...

Ako prebieha modlitba cez telefón?

Utorok, 27. október 2020

​​

Po úvodnom pozdrave a predstavení nám prednesiete svoj modlitebný predmet, ktorý v spoločnej modlitbe predostrieme Bohu

Jazykové okienko používaných pojmov

Utorok, 27. október 2020

​​

Modlitba - rozhovor s Bohom

Modlitebník človek, ktorý sa modlí - rozpráva s Bohom vo Svätom Duchu a v mene Pána Ježiša Krista

Aké sú tarify volaní
na naše telefónne čísla?

Piatok, 28. máj 2021

​​

Obe telefónne čísla sú čísla pevnej linky. Ceny za volania na našu linku sú spoplatnené ako volania do pevných sietí. Služba modlitby spoplatnená nie je.

> Čítať viac
Dovolám sa vždy tým istým modlitebníkom?

Piatok, 28. máj 2021

​​

Dvojice dobrovoľníkov ani služby však nie sú stabilne určené, preto je možné, že ak nám opäť zavoláte, spoznáte ďalších našich modlitebníkov.

> Čítať viac
Ako vás môžeme
podporiť?

Utorok, 8. jún 2021

​​

Vaše ♥ podporiť nás si veľmi ceníme. Podporiť nás môžete  modlitebne, zdieľaním a finančne. Nech vás Otec odmení a požehná 100-násobne.

> Čítať viac
Modlite sa za nás

Modlite sa za naše OZ dWell, všetkých dobrovoľníkov linky, za operátora pevnej siete a rozvoj celej modlitebnej linky. Pomôžete nám prinášať ovocie Božieho Ducha, ktoré jediné je trvalé.

Obdarujte nás

Prispejte finančným darom na číšlo účtu SK43 8330 0000 0024 0191 0506

a sami rozhodnite, kde Váš dar bude prinášať ovocie.

Rozprávajte o nás

Povedzte o nás svojim priateľom

a známym. Pozvite ich vyskúšať našu službu. Ak poznáte okolo seba ľudí, ktorí by nám mohli pomôcť linku ďalej rozvíjať, dajte nám o nich vedieť, alebo naopak, dajte vedieť im o nás.

Podporte nás